ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηθικολόγοι

Στο σήμερα, για να κάνει κανείς μια συζήτηση με σκοπό να εκφράσει κανείς την προσωπική του άποψη,χρησιμοποιείται αρκετά συχνά η λέξη ηθική. Εχουμε την αισθηση οτι από τη στιγμή που θα χρησιμοπιήσουμε αυτή τη λέξη θα ασπαστούμε και θα μεταδώσουμε έναν κοινωνικό κανόνα που είναι αδιάβλητος και επορεύεται από μια δική μας θεώρηση για τη… Continue reading Ηθικολόγοι